Jakt

Hösten 2020:

Vi har 4 vuxna och 4 kalvar i år också.

Här kommer en kort sammanfattning om 2020 älgjakt. Ny jaktledare är Lars-Erik Dahlberg. Vi började som vanligt på Änge, där vi sett en hel del älg före jakten. Drevkedjan går från Degernäsråt mot jordgubbslandet och Lennart N ser ko och kalv men kommer ej till skott. Vi omgrupperar och jakten går vidare. På en liten åker dyker det upp ko kalv och en 8 taggare som Kemi skjuter. Första älgen på 20år. Jonas skjuter kalven en stund senare. En lyckad första dag. Nästa dag jagar vi på Bergsboda men inga älgar syns till. Nästa jaktdag var 20/9, med ingen lycka. Vi väntade till  17/10 nästa gång och då var vi återigen på Änge. Vi såg en kviga men den lurade oss. 20/10 skulle vi prova på Änge igen eftersom vi sett flera älgar där. När passarna var på plats så fick kedjan information om att 5st älgar stod på en åker nedanför ängesvägen där Freddie skulle passa. Kedjan startade från Degernäsråt och hade ganska långt att gå. När kedjan var några hundra meter från åkern med älgarna, så kände de oss och skenade mellan kedjan och Degernäsbäcken. Återigen så kammade vi noll. 23/10 vi jagar på Bergsboda, en kviga går igenom drevkedjan. 25/10 återigen jakt på Bergsboda, vi går från yttertavlevägen mot Lövgrens 6 st i drevkedjan och 5 passare, Kemi går lite före kedjan för att se om något djur passerar vid en rågång, innan passarna. 200meter före kedjan passerar en kviga men viker upp mot Grössjön när den får vittring av en passare. Jakt 30/10 och 31/10 men ingenting, vi är 8-10st oftast när vi jagar på senhösten. Vi tar ett uppehåll till10/11 då går kedjan från Holmsundsvägen upp mot Klapparn, Göran” knicken” Johansson skjuter på en 6 taggare som springer in i skogen Lars-Erik  smyger sig på den och fäller älgen med ett välriktat skott. Bra gjort. 13/11 är vi ute igen vi ser ko med 2kalvar, men kommer inte åt att skjuta. Snö har kommit, så vi jagar 12/12 och kedjan går från Holmsundsvägen mot klapparn vi får upp ko kalv och en 4 taggare, Älgarna passerar passarna, utan att någon hinner komma till skott. 19/12 Lars-Erik skjuter en ko på Barktippsvägen.20/12 Jörgen Pettersson skjuter en kalv. 27/12 Knicken skjuter en 6 taggare vid klapparn. Så här brukar en älgjakt gå till på Teg, man får gå och gå. Det är inte lätt när man inte har en hund, men vem vill släppa en hund runt Holmsundsvägen? Vi är ca16-17st som jagar. Vi hälsar Anna Dahlberg välkommen som första kvinna i laget. Detta var mycket kortfattat hur älgjakten var 2020.

Vid pennan K-A Kemi

Dokument inför och under jakten samt bra informationsmaterial vad som gäller i Västerbotten gällande jakt finns att läsa här:

http://www.lansstyrelsen.se/VASTERBOTTEN/SV/DJUR-OCH-NATUR/JAKT-OCH-VILT/ALGJAKT/Pages/default.aspx 

Tilldelningsfrågor rörande Teg, vänligen kontakta:

Kjell-Arne Kemi