Länkar

Umeå Kommun beskriver Teg http://www.umea.nu/disk3/black2/umea.nu/static/sv/102/

Svenska Jägareförbundet Västerbottens Län http://jagareforbundet.se/norr/vasterbottens-lan/jagareforbundet-vasterbotten/

Det pågår ett omfattande naturvårdsprojekt i Umeälven tillsammans med kraftverksägare, myndigheter, naturvårdsorganisationer och lokala krafter, med syftet att hitta åtgärder som minskar negativa effekter som kraftverken har på ekosystemet. Arbetet sker enligt Ramdirektivet för vatten. http://www.umealven.se/

Om allemansrätten http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/

Företaget som gjort denna hemsida Mediadream Webbyrå