Välkommen till Tegsby.se

Årsmöte 2021

Västerteg Österteg och Öns samfällighetsförenings årsmötes protokoll finns tillgängligt inkl info om historiaprojektets bakgrund:  >> HÄR ATT LADDA NER OCH LÄSA

Tidigare års årsmötesprotokoll>>  Klicka här

Ska du sälja?

Vår mark ligger nära tätorten och lämpar sig därför sällan för storskaligt utnyttjande – utan snarare för småskaligt skogsbruk eller fritidsaktiviteter som ex vis promenader, paddling, fiske och jakt. Kanske ses marken enbart som en investering för framtiden.

Ibland kan ett arvskifte ha inneburit att du fått en skatteandel i byn och inte alltid vet vad det innebär. Arv är faktiskt ett av de vanligaste sätten mark har skiftats i vår by under de senaste åren, vilket gör att vi i styrelsen anser att det är extra viktigt att veta vad våra andelsägare är intresserade av, inte minst de som är passiva och kanske bor långt härifrån.

Oavsett ditt intresse i byn, hoppas vi att just du lämnar feedback till styrelsen om det är något du vill att vi ska tänka på inför kommande år.

Vi vill också passa på att påminna ifall du bytt adress eller sålt din andel i byn. Meddela oss ny (ägares) adress info@tegsby.se så vi kan fortsätta hålla adressregistret uppdaterat. Tack!

Om du tänker sälja skall du veta att byn gärna fortsätter med att investera för kommande generationer. Kontakta styrelsen för en dialog om detta. info@tegsby.se