Fiske på Lillsandskär

Sedan hösten 2016 finns det en fiskestuga på Lillsandskärs fiskeplats. Mer kring denna historia om stugflytten kommer inom kort. Då detta projekt är en del av det kulturarv byn har försökt bevara efter att just denna stuga timrades ner från det Laxfiske på Storsandskärs sydspets som blev inlöst iom bygget av Botniabron eller Umeälvsbron som den också heter.

Laxfisket på Lillsandskär har funnits i många år, men nu har man genomfört ett generationsbyte på många sätt. Och framförallt försökt att bevara inte bara fisketraditioner utan även tingen, teknikerna och arvet runt fisket. Stugorna har varit en mötesplats under alla dessa år och utgör en träffpunkt för många möten i Umeälvens delta.

Den timrade stugan började så vitt vi vet, sitt liv på gården vid Eva Carlströms gård där hon växte upp på Ängsbacka. Den flyttades sedan till Storsandskär för att vara fiskestuga i många år, och har sedan flyttats en gång (pga Botniabanan byggdes intill det andra fiskeläget på Storsand som nu mer inte finns kvar) till för att glädja flera generationer till på Lillsandskär.

Vid pennan: Kjell-Arne Kemi