Teg Historik

Samfällighetens händelser mellan 1977 – 2018 finns dokumenterat här för dig som vill göra en tillbakablick på allt som skett >> KLICKA HÄR

Fisket har en stor del i hur Samfälligheten Teg uppkom.

Tegs Samfällighetsförening uppkom när  byarna som då hette Väster-Teg, Öhn och Öst-Teg gjorde en gemensam sak av fisket. (Mer om detta för den vetgirige kommer vi berätta mer om så snart )

Före 1977  var dessa ordföranden i byarna:

 • Väster-Teg; Ordf Sigfrid Johnsson
 • Öhn; Ordf Helmer Gustafsson
 • Öst-Teg; Ordf Folke Gabrielsson

Tegs Ordföranden när det blev en Samfällighet / resp Sekreterare

 • 1977-1983; Ordf Henning Sandström / Sekr Harald Sandström
 • 1983-2004; Ordf Kurt Jonsson / Sekr 83-97 Holger Björkman / Sekr 98-04 Margareta Edberg
 • 2005-2006; Ordf Åke Gustavsson / Sekr 05-15 Åsa Johansson
 • 2007-2010; Ordf Kjell Sandström / Sekr 05-15 Åsa Johansson
 • 2011–           ; Ordf Kjell-Arne Kemi / Sekr 15–     Gunnar Öqvist

Några andra trotjänare… 

 • Kjerstin Högberg; revisor i 20 år
 • Ingrid Hägglund; kassör i 20 år
 • Christer Lundström; ca 20 år i styrelsen
 • Åke Gustavsson; ca 2o år i styrelsen
 • Ragnar Sandström; ca 15 år i styrelsen
 • Curt Åström; ca 20 år i styrelsen

Teg är en stadsdel i Umeå med drygt 11 000 invånare, ursprungligen en by, söder om Umeälven. Namnet på stadsdelen kommer av ordet teg som är en del av en gemensamt ägd åker. Teg är uppdelat i Öst- och Väst-Teg där man delar ungefär vid E4.

1783 såg kartan över Tegs och Öns marker ut så här: http://www.sparfran10000ar.se/sv/alla-tiders-vesterbotten/historiska-kartor/en-och-tegs-marker-ar-1783.html

Teg har alltid haft en naturlig prägel som älvsnära, av sin närhet till Umeälven och dess möjlighet till fiske och rekreation. Genom åren har Umeälven spelat olika roll som del i Tegs och Öns utveckling. Allt ifrån laxfisket, åren med timmerflottning till år med dialog om var och hur man ska bygga broar för infrastrukturell utveckling av området.

Norr om älven från Teg sett idag ligger Umeå centrum. Södra delen av Teg kallas Söderslätt och sydvästra delen kallas Böleäng. På Teg finns tre låg- och mellanstadieskolor, Östtegsskolan, Västtegsskolan och Böleängsskolan samt en högstadieskola, Tegs Centralskola.

Vid Tegs centrum finner man bland annat Coop Nära, Apotek och Hälsocentral. Intill E4 ligger den gamla regelbyggnaden Tegsborg, med bland annat tobakskiosk och ett konditori. När man byggde den korta motorvägen (ca 5 km) mellan Teg och Stöcksjö, så delades stadsdelen i två delar – öst och väst.

Tegs Kyrka

Tegs Kyrka

Handlingar ur Tegs byakista finns digitaliserade sedan våren 2006. Detta genomförde Folkrörelsearkivet i Västerbotten i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund under en inventering av Västerbottens byarkiv och innehållet i byakistorna. Syftet med inventeringen är att kartlägga de handlingar som finns i byarkiven och se till att de bevaras för framtiden i säkra arkivlokaler för framtida forskning. En by som överlåtit sitt omfattande och väl bevarade arkiv till Folkrörelsearkivet är Tegs by i Umeå kommun. Med full finansiering av Tegs byamän, har nu samtliga byastämmoprotokoll och ett urval av andra intressanta arkivkällor skannats vid Forskningsarkivet. Resultatet av den omfattande skanningen finns att studera på SVARs arkivportal, tillgänglig för Umeå universitets forskare och studenter under adress: http://www.svar.ra.se/umea.asp