Arrende

Tegs By arrenderar i dagsläget ut viss mark.

Har du frågor rörande befintliga arrenden eller andra frågor rörande detta, vänligen kontakta styrelsen.