Storsandskärs järnvägsbro

Bron och järnvägen till Storsandskär är en anekdot som kännetecknar dåtidens djärva tanke att bygga Umeå Hamn där och flytta ut hamnen från Umeå C. Kartan finns i Umeå Flottningsförenings samlingar vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

1895 tecknades detta avtal med dåtidens Tegs By

Hur det gick? Berättelsen slutar med att man insåg av olika anledningar att det var bättre att förlägga hamnen ute i Holmsund istället. Bla för att man slapp dyra kostnader för att muddra.

När detta begav sig så fotade man inte saker som idag när alla har kamera i mobilen. Så det som finns att uppbringa som ”bevis” är avtal, texter och kartan.

Publicerad i Okategoriserade