Tegs byakista finns att läsa digitalt

Handlingar ur Tegs byakista finns digitaliserade sedan våren 2006. Detta genomförde Folkrörelsearkivet i Västerbotten i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund under en inventering av Västerbottens byarkiv och innehållet i byakistorna. Syftet med inventeringen är att kartlägga de handlingar som finns i byarkiven och se till att de bevaras för framtiden i säkra arkivlokaler för framtida forskning. En by som överlåtit sitt omfattande och väl bevarade arkiv till Folkrörelsearkivet är Tegs by i Umeå kommun. Med full finansiering av Tegs byamän, har nu samtliga byastämmoprotokoll och ett urval av andra intressanta arkivkällor skannats vid Forskningsarkivet. Resultatet av den omfattande skanningen finns att studera på SVARs arkivportal, tillgänglig för Umeå universitets forskare och studenter under adress: http://www.svar.ra.se/umea.asp

Publicerad i Historia, Nyheter