2017 Vad händer på fiskefronten i Tegs byamän?

Myrsandskär

Om vi börjar med Myrsandskär så håller det fiskelaget på att renovera sin fiskestuga. Bl.a så lägger de om taket. De har även renoverat en motor på sin ena plåtbåt, där Kurt Eriksson håller i det tekniska arbetet. Åke Gustavsson sköter renoveringen av stugan. De behöver en bättre laxnot också.

IMG_4793IMG_3165

Storsandskär

På Storsandskär var det två olika laxfiskelag förut. Det ena blev inlöst för något år sedan inför bygget av Botniabron, då den markne skulle bli naturreservat runtomkring bron samt södra udden. Den fiskeplatsen som är kvar är på mitten av ön och den väl underhållen. Man har även byggt en scen på tomten. Platens om blev inlöst, finns mer att läsa om i nästa stycke om Lillsandskär.

Lillsandskär

Lillsandskär fiskelag har timrat ned den fiskestuga som Ö-laget hade på Storsandskär. Den blev på Naturvårdsområdet och måste följaktligen rivas enligt Tegs uppgörelse med Länsstyrelsen när Botniabanan byggdes och detta område blev ett naturreservat. Freddie Persson frågade Berit Hedman om hon också var beredd  att skänka stugan till Lillsandskärs fiskelag och svaret var självklart ”det är ju jätteroligt om den kom till användning”.

Höst/vintern 2014-15 rev vi stugan och Kemi märkte upp timret efter konstens alla regler, vi återkommer till det senare. Det året började Tommy Åström och Anders Bernhardsson samt Lars-Erik Dahlberg att fiska med Kemi och Freddie. Tanken var att vi skulle flytta timret och det övriga materialet på vårvintern 2015, men det gick om intet, pga dåliga isar. Följaktligen så blev flytten först vintern 2015-16.  I majmånad så startade vi med att bygga en grund på 125 cm höjd, gjord av slipers. Där stugan skall stå så är marknivån mycket låg. Vi hade året innan bränt ner Kemis gamla fiskekoja, som helt hade förfallit. Nu kom vi till det roliga att börja sätta upp timret, det skulle gå fort trodde jag, men var är märkningen som jag gjort 1 ½ år tidigare? Den syntes knappt och det fick jag höra under hela byggtiden, vem f n hade märkt upp timret? Jag fick så dåligt samvete att jag var där ensam och sorterade och bar timret runt runt, för att prova var det skulle passa, men det gick inge bra.

IMG_5178 (1) 

Som tur var så hade jag tagit mycket kort av stugan när vi rev den och med kortens hjälp fick vi till sist den information som vi så väl behövde. Jag kallade in Tomas Edberg och Stig Lundström, de är erkänt duktiga timmermän, så nu började det hända saker och ting, men tro inte att gliringarna var slut. Nej nej, Fiskestugan stod nästan klar när fisket drog igång. Vi hann med en taklagsfest också i slutet av augusti. Vi har återanvänt allt utom ett innergolv, ytterdörr samt köpt nya golvåsar. Under 2017 så tänker vi bygga en altan. Vi har till dags datum lagt ner ca. 350 timmar .Det som återstår att göra, är en avstädning på Storsandskär där stugan stått tidigare. Vi som gjort detta är Anders o Per B, L-E Dahlberg Tommy Åström Stig L ,Tomas E, och farbror Kemi.  

Vid pennan K-A K   

Publicerad i Fiske, Nyheter